Vermindering van de muggenpopulatie

Mogelijke broedplaatsen verwijderen of ongeschikt maken

Vrouwelijke steekmuggen hebben water nodig om hun eitjes in te leggen. Sommige  exotische Ook wel uitheemse soort. Dit is een soort die zich heeft gevestigd op een andere plaats dan zijn plaats van herkomst. Merk op dat een exotische soort niet noodzakelijk een invasieve soort is.  steekmuggen zoals de tijgermug (Aedes albopictus) en de gewone huismug (Culex pipiens) hebben zich aangepast aan stedelijke gebieden. Zij gebruiken zowel natuurlijke broedplaatsen (vb. boom- en rotsholten, plassen en vijvers) als kunstmatige broedplaatsen (vb. emmers, vazen, autobanden, goten, regenwatertonnen). De beste manier om de muggenpopulatie te verminderen, is dan ook door ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk stilstaand water in de buurt is. Hier zijn enkele voorbeelden die eenvoudig toegepast kunnen worden:

  • Giet stilstaand water weg. Zet lege bloempotten, gebruikte autobanden, containers, emmers, kinderspeelgoed… binnen of onder een afdak, of draai ze om. 
  • Vermijd dat er water blijft staan op plastic zeilen, span ze op.
  • Ververs drinkbakken voor dieren of vogelbadjes elke week.
  • Gooi zand in de schaaltjes onder bloempotten of ververs het water elke week.
  • Dek waterreservoirs af met muggengaas of deksel. Denk bv. aan emmers, regenwatertonnen en -putten.
  • Onderhoud zwembaden: zorg dat de filter goed werkt en behandel met chloor. Indien afgedekt met een zeil, vermijd dat er water op blijft staan.
  • Reinig en herstel regelmatig de dakgoten.
  • Onderhoud begraafplaatsen: ververs het water in bloemvazen regelmatig, herstel beschadigde grafstenen.
  • Kuis aan het begin van de winter mogelijke broedplaatsen goed uit met een borstel zodat eventueel afgezette eitjes verwijderd worden. Zorg dat het afvalwater niet in een rioolput terecht komt, maar giet het uit op het gras.

 

breeding_sitesbreeding_sitesbreeding_sitesprevention image

 

Natuurlijke vijanden uitzetten en beschermen

Steekmuggen maken onderdeel uit van het  ecosysteem Dit is een complex natuurlijk systeem van interacties tussen levende groepen (dieren, planten, micro-organismen etc.) en hun omgeving.  en zijn in alle stadia van hun leven zelf een prooi voor veel andere dieren. In de larvale stadia of als pop worden ze opgegeten door libellenlarven, waterroofkevers, salamanders of vissen. Volwassen steekmuggen zijn dan weer een prooi voor kikkers, vleermuizen, spinnen en vogels. Een gebalanceerd ecosysteem Dit is een complex natuurlijk systeem van interacties tussen levende groepen (dieren, planten, micro-organismen etc.) en hun omgeving. zal deze natuurlijke vijanden aantrekken en zo de overlast van muggen verminderen. U kunt hiertoe bijvoorbeeld vissen introduceren in een siervijver, andere natuurlijke vijanden van muggen verwelkomen in de tuin of de omgeving, of voor een overvloedige en gevarieerde vegetatie zorgen.